SPF inleder samarbete med Hjärt-Lungfonden

2012-04-13
SPF inleder ett samarbete med Hjärt-Lungfonden som syftar till att sprida kunskap om hjärt- och lungsjukdomar och på så sätt minska dödligheten. Många dör i onödan. Många liv skulle kunna räddas med större satsningar på forskning och ökad kunskap.
Hjärt-Lungfonden ger genom samarbetet SPF:s alla medlemmar möjlighet att boka in och lyssna på en kunnig föreläsare om någon sjukdom, till exempel hjärtinfarkt, stroke, KOL/astma, diabetes, kärlkramp, plöstligt hjärtstopp, rytmrubbningar eller svikt och pulsåderbrock.

Föreläsarna är forskare som fått anslag från fonden och som gärna vill berätta om sina projekt och framsteg inom dessa.

Hjärt-Lungfondens mål är att besegra hjärtsjukdom som de ser som vår tids stora folksjukdom. De vill ge fler människor chansen till mer kunskap och ett friskare liv. Det vill SPF också. 

SPF:s medlemmar får genom samarbetet tillgång till föreläsningar och foldrar utan kostnad från Hjärt-Lungfonden. Detta syftar till att öka kunskaperna om sjukdomarna och på sikt minska dödligheten.