Remissvar – krav på fria vaccinationer till äldre

2016-03-21
Inför kostnadsfri vaccination för äldre mot influensa, lunginflammation och bältros. Det kravet upprepade idag SPF Seniorerna och PRO i ett gemensamt svar på Folkhälsomyndighetens remisser om influensavaccination och pneumokockvaccination som särskilt vaccinationsprogram.

Folkhälsomyndigheten har i ett kunskapsunderlag sammanfattat sina hälsoekonomiska analyser, bedömningar och förslag. I remisserna föreslås att influensavaccination ska erbjudas riskgruppen och personer över 65 år. Men för pneumokockvaccination föreslås inte kostnadsfri vaccination för äldre. Myndigheten anser inte att fördelarna med att erbjuda vaccination redan från 65 års ålder är tillräckligt stora för att motivera den ekonomiska kostnaden. Folkhälsomyndigheten föreslår inte heller vaccination mot bältros.

Folkhälsomyndigheten kommer nu sammanställa det slutgiltiga beslutsunderlaget och lämna det till regeringen den 1 maj 2016.

SPF Seniorernas remissvar