SPF Pilevallen är en liten men naggande god förening.
Vi är helt religiöst och partipolitiskt neutrala och strävar efter att skapa aktivitet, gemenskap och trivsel och gemyt för våra medlemmar.
 
Våra aktiviteter, som du kan läsa mer om under flikarna på vänstersidan, består, förutom av trivsamma månadsmöten med föredrag, information och/eller musik, av:
 
Danser (oftast med måltid) - såväl egenarrangerade som i samverkan med flera andra SPF-föreningar på Österlen;
 
Utflykter under trivsamma former till resmål både i närområdet och mer avlägset;
 
Sångkör under ledning av Gertrud Hägg;
 
Boule sommartid och Trivselträffar vintertid;
 
Gymnastik och
 
Studiecirklar, i samarbete med Vuxenskolan, i många olika ämnen som intresserar och engagerar.
 
Politiskt engagemang i KPR - Kommunala Pensionärsrådet - där vi driver frågor gällande de äldres situation i samhället och försöker ändra de hittillsvarande uppfattningarna om pensionärer. 
vi är en ekonomisk tillgång och inte en belastning för samhället 
vi kräver möjlighet och resurser till aktivitet och inte förvaring
vi kan bidra med våra kunskaper och erfarenheter om vi bara får chansen.
 
Kort sagt - vi pensionärer är en stark resurs för samhället som samhället måste ta tillvara!
 
Pilevallen vill vara en modern förening för moderna seniorer och satsar därför på att använda Internet i så stor omfattning som möjligt.
 

Nyheter från SPF Seniorerna Skånedistriktet

Nyheter från Förbundet