SPF Pilevallen är en liten men naggande god förening.
Vi är helt religiöst och partipolitiskt neutrala och strävar efter att skapa aktivitet, gemenskap och trivsel och gemyt för våra medlemmar.
 
Våra aktiviteter, som du kan läsa mer om under flikarna på vänstersidan, består, förutom av trivsamma månadsmöten med föredrag, information och/eller musik, av:
 
Danser (oftast med måltid) - såväl egenarrangerade som i samverkan med flera andra SPF-föreningar på Österlen;
 
Utflykter under trivsamma former till resmål både i närområdet och mer avlägset;
 
Sångkör: Varannan måndag kl 14:00 i Borrby Församlingshem.         Kontakta Ethel Nilsson 0411-20017 eller Hans-Åke Svensson            0411-20283.
 
Studieansvarig.
Åke Nilbrink.  0411-521326  a-mnilbrink@hotmail.com                            SPF samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i kulturverksamheter.  
  
 
Boule: Tisdagar kl. 14:00 Möllegatan (sommartid)                                 Kontakta Anders Presson 0411-528454
 
Trivselträffar: Onsdagar kl.14:00, Borrbyhemmet (vintertid)                      Kontakta Bernt Håkansson 0411-20633.
 
Gymnastik:Måndagar kl 15:00, Hammenhögs Sporthall.                        Kontakta Ulla Sassersson 0414-21087.
 
Studiecirklar, i samarbete med Vuxenskolan, i många olika ämnen som intresserar och engagerar.
 
Politiskt engagemang i KPR - Kommunala Pensionärsrådet - där vi driver frågor gällande de äldres situation i samhället och försöker ändra de hittillsvarande uppfattningarna om pensionärer. 
vi är en ekonomisk tillgång och inte en belastning för samhället 
vi kräver möjlighet och resurser till aktivitet och inte förvaring
vi kan bidra med våra kunskaper och erfarenheter om vi bara får chansen.
 
Kort sagt - vi pensionärer är en stark resurs för samhället som samhället måste ta tillvara!
 
Pilevallen vill vara en modern förening för moderna seniorer och satsar därför på att använda Internet i så stor omfattning som möjligt.
 
Styrelsen för SPF Pilevallen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna.
 
Aktivitet och trivsel är vårt motto! Kom - deltag - trivs!
 

Nyheter från SPF Seniorerna Skånedistriktet

Nyheter från Förbundet