• ÅRSMÖTE 2016

    SPF Seniorerna Norra Mo
    i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan kallar härmed sina medlemmar till årsmöte i Bottnaryds församlingshem torsdagen den 18 februari kl. 15,00.
    Motion som medlem vill ha behandlad på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 4 februari. Föredragningslista, valberedningens förslag och övriga handlingar som skall behandlas på årsmötet finns tillgängliga hos Olof Levinsson fr.o.m. 11/2 2016.

  • Lika rätt till vaccination

  • Seniorbloggarna

  • Hemtjänstuppropet

Skriv ut


Friskvård - Boule och Gympa

Tisdagar mellan kl. 10,00 -12,00

på Idrottsplatsen i Bottnaryd

Boule pågår april - oktober

Kontakta Lars Fransson telefon 036-204 06

Sittgympan startade 19 januari 2016
Gamla och nya deltagare är välkomna

Kontakta Margareta Johansson telefon 036-201 14