Skriv ut
 
Referat

 

2016

Månadsmöte 24 augusti

SPF Seniorerna Huskvarna hade i onsdags eftermiddag stor säsongsupptakt för hösten 2016 . Ordförande Jan Wallentin hälsade mer än 100 medlemmar hjärtligt välkomna och särskilt de många nya medlemmarna, Styrelsens förslag på höstprogrammet presenterades med  en stor variation av månadsmöten. friskvårdsaktiviteter, boule, "Hjärnkoll" frägesport, trivselträffar och resor- Dagens program inleddes med en god räksmörgås och dryck. Underhållare var den mycket uppskattade Leif Nersäter med sin show "Va´jag minns" Alla kunde verkligen sjunga med!
Reseansvarige Ingegärd Vårbrant berättade om höstens resor och gav tipset att anmäla sig i tid. Många resor är fullbokade.
Karin Nordin talade om när alla program med friskvård började och anmodade alla att pröva på. Lokaler och utrustning finns, Nästa månadsmöte äger rum på Union, Huskvarna onsdagen 21 september kl 15.00. Läkaren Ragnar Jonsell kåserar om "Barns hälsa i  tidens backspegel - några glimtar från en svunnen tid". Vi får minnas vår  egen barndom.

Månadsmöte 15 juni

SPF Seniorerna Huskvarna hade i onsdags stor säsongsavslutning i Samlingssalen på Union. Över 80 medlemmar mötte upp för att fira sommaren och det var en förväntansfull stämning som inför ett skolslut. Utöver att 6 nya medlemmar applåderades fick 5 medlemmar premier för att de värvat nya.
Ordförande Jan Wallentin informerade om det nya programmet och att det kommer ut till alla medlemmar vecka 31. Ring tel 138197 så får du ett ex och anmälningsblankett.
Dagens program inleddes med gourmet-tallrik med sommarens alla specialiteter. Underhållningen leddes av Rallarna som spelade de gamla slagdängorna och fick alla att sjunga med.
Reseansvarig Ingegärd Vårbrant anmodade de närvarande att anmäla sig till sommarens många resor och studiebesök med temat "Lär känna din bygd". Sören Magnusson upplyste att friskvård och träning pågår under hela sommaren. Särskilt boule varje tisdag kl 10.00 vid Sporthallen. Alla önskade varandra Glad Midsommar!

Nästa Månadsmöte äger rum på Union onsdagen 24 augusti kl 15.00 med Rolf Nersäters show Va´jag minns. Alla välkomna!

 

Månadsmöte 18 maj

SPF Seniorerna Huskvarna
hade på onsdagen Månadsmöte i Samlingssalen på Union. Ett 80-tal medlemmar hade mött upp i det härliga vårvädret och lyssnade på läkaren och SPF Distriktsordförande Kjell Lindströms föredrag om äldre och läkemedel. Han gav många tips om hur vi seniorer kan få ut mer av varje besök hos vår doktor och gav svar på medlemmarnas frågor. Varje SPF Senior fick också sitt enskilda kort för kontroll av GFR, en värdefull förmån.
Ordförande Jan Wallentin informerade om hur SPF är med i debatten och påverkar samhället på olika plan. 5 nya medlemmar välkomnades med applåder.
Ingegärd Vårbrant talade om de aktuella resorna och om hur planeringen för höstprogrammet ser ut. Karin Nordin propagerade för friskvårdsprogremmet, som pågår under hela sommaren. Leif Hammarkrantz lät publiken svara på frågor i tävlingen Hjärnkoll och han lovade nya tag inför nästa säsong. Huskvarnalaget blev utslaget i semifinalen. Vi kommer igen!
Nästa Månadsmöte är onsdagen 15 juni kl 15.00 på Union. Dragspelsvirituoserna Rallarna står för underhållningen. Alla kan sjunga med! Vårtallrik. Anmälan.

 

Månadsmöte 23 mars

SPF Seniorerna Huskvarna
hade i veckan Månadsmöte med Påskkaffe. Ordförande Jan Wallentin hälsade över 80 medlemmar varmt välkomna och särskilt applåderades 6 nya.
Först informerade Gunilla Björkman om Samrådsgruppen och om arbetet inom KPR. Kommunens Pensionärs Råd samverkar med kommunens politiker när det gäller villkor för äldrevård och tillgång till olika boenden.
Sedan hade Leif Hammarkrantz en genomgång av frågor i tävlingen "Hjärnkoll". Föreningens framgångsrika lag är nu i kvartsfinal i rikskampen.
Gästen för dagen var journalisten och radiomannen Peder Losten, som kåserade om ett intressant och händelserikt liv. Han tog också fram sin gitarr och till publikens stora jubel framförde han flera visor av Evert Taube.
Ingegärd Vårbrant propagerade för alla de spännande resor föreningen har planerat. Närmast är att se våren i blom med påskliljorna i Fagerås.
Nästa Månadsmöte är onsdagen 20 april kl 15.00 på Union, då förre stadsträdgårdsmästaren Lennart Angselius berättar och visar vackra bilder på temat "Resor i när och fjärran

 

Månadsmöte 24 februari

SPF Seniorerna Huskvarna
har haft årsmöte för 2016. Föreningen mindes de medlemmar som gått bort under året med parentation och Karin Nordin läste en dikt av Pär Lagerkvist.
Årsmötesförhandlingarna leddes förtjänstfullt och rappt av Leif Hammarkrantz. Av verksamhetsberättelsen framgår att SPF Seniorerna Huskvarna haft stor omfattning och variation av programutbudet. Här finns månadsmöten, resor, studiecirklar, friskvårdsaktiviteter och övriga sammankomster allt ifrån Trivselträffar på Gesällen till vinprovning på Stadshotellet.
Efter föredragning och revisorernas tillstyrkan godkände årsmötet resultat- och balansräkning för 2015. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Verksamhetsplanen med utökad verksamhet 2016 godkändes med extra applåder. Till ordförande för 2016 omvaldes Jan Wallentin. Styrelsen i övrigt består av Christina Andersson, Karin Nordin, Solveig Eriksson, Sören Magnusson, Lennart Sjöqvist, Gunilla Björkman och nyvalda Gunnel Jonasson, Solveig Håvedal och Eva Luks. Ordföranden avtackade sedan avgående styrelseledamöter Kerstin Öholm, Sylvia Johansson och Val Rendahl för förtjänstfullt arbete i föreningen.
Efter årsmötesförhandlingarna informerade poliskommisarie Ingemar Eriksson, "radiopolisen" om trygghet och säkerhet för alla seniorer.
Nästa Månadsmöte är onsdagen 23 mars kl 15.00 på Union då Peder Losten underhåller med visor och berättar från ett händelsrikt liv.

 

Månadsmöte 27 januari

SPF Seniorerna Huskvarna
hade i veckan Månadsmöte för januari och stor säsongsupptrakt för våren. 127 medlemmar hade mött upp för att som de första hylla "Årets jazzkommun 2016" med härlig gladjazz av uppskattade Corgi JazzBand.
Ordförande Jan Wallentin hälsade alla varmt välkomna och särskilt applåderades 6 nya medlemmar och 4 Trisslotter delades ut till medlemsvärvare.
Ingegärd Vårbrant informerade om vårens alla resor och studiebesök under temat "Lär känna din bygd". Jönköpings-Posten är målet onsdagen 17 februari.
Sören Magnusson prpagerade för friskvård/träning samt boule inomhus under  våren.

 

2015

Månadsmöte 2015-12-09

SPF Seniorerna Huskvarna
hade i veckan Månadsmöte för december med uppskattat och traditionsrikt luciafirande. Samlingen inleddes med varm glögg och pepparkakor.Efter minglet hälsade ordförande Jan Wallentin 110 medlemmar hjärtligt välkomna och särskilt applåderades 4 nya.
Det stora luciatåget med lucia, tärnor och nissar sjöng alla de melodier och visor vi förknippar med lucia och jul.
Programmet för våren 2016 har precis kommit i brevlådan hos alla 400 medlemmarna och Sören Magnusson poängterade att alla aktiviteter sätter igång direkt efter jul. Anmälan är därför viktig.
Nästa Månadsmöte är onsdagen 27 januari kl 15.00 på Union då Corgi JazzBand spelar härlig gladjazz. Dessutom stor julgransplundring - Tjugonda Knut, onsdagen 13 januari kl 14.00-17.00 i föreningslokalen Gesällen. Alla "snälla" medlemmar får påse!

 

Månadsmöte 2015-11-11

SPF Seniorerna Huskvarna hade i onsdags Månadsmöte på Union. Ett 80-tal medlemmar mötte upp i den varma hösteftermiddagen och lyssnade på ett facinerande livsöde och den kunskap om estetik som konstvetaren Solveig Bergström delade med sig av.
Ordförande Jan Wallentin informerade om föreningens kommande arrangemang och att vårens omfattande program för att skapa en god och trivsam gemenskap är under tryckning och kommer att distribueras 8 december. Flera medlemmar ville förkovra sig i bridge, bowling och schack. Därför behövs kunniga ledare. Någon?
Ingegård Vårbrant berättade om föreningens nästa resa, som är kyrkobesök i advent och därefter julbord. Snart fulltecknat.
Hans Öholm uppmanade alla att reflektera mera och delade ut reflexer.
Nästa Månadsmöte år 9 december på Union då föreningen firar traditionsenligt luciafirande med musik, lussekatter, pepparkakor och glögg

 

 Månadsmöte 2015-10-14

SPF Seniorerna Huskvarna hade i onsdags Månadsmöte i Samlingssalen på Union. Ordförande Jan Wallentin hälsade över 100 medlemmar hjärtligt välkomna och vände sig särskilt de 9 nya medlemmarna som applåderades.I inledningen togs det allvarliga ämnet "Hur man skyddar sig mot bedragare" upp och under hösten tas detta upp i tre delar som studiematerial. Under rubrikerna "Var på din vakt", "Ditt hem är din borg" och "Syna bluffen" skall detta meddelas på kommande månadsmöten och genom utskick till alla medlemmar
För underhållningen stod notknäckaren och entertainern Jan Franzén som kåserade och sjöng till eget ackompanjemang. Stämningen var god och kaffet och kakorna sedan smakade extra gott.
Friskvårdskommitténs Eivor Abrahamsson informerade om hörsel och påminde om att just denna vecka lägger sjukvården extra resurser på detta.
Ingegärd Vårbrant informerade om höstens resor och lättade lite på förlågten inför vårens omfattande reseprogram.
Stig Johansson tog upp Friskvårdsdagen och särskilt den lokala popgruppen The Hoods som spelar till dansen 21 oktober kl 17.00.
5 platser finns kvar till vinprovningen på Stadshotellet 29 oktober kl 17.00
Avslutningsvis hälsades alla välkomna till Månadsmötet 11 november på Union då Gallerist Solveig Bergström ger en inblick i vad konsten betytt i hennes liv.

 

Månadsmöte 2015-09-16

SPF Seniorerna Huskvarna hade i onsdags Månadsmöte på Union. Inför 110 medlemmar (absolut fullsatt) berättade Bo E. Karlsson entusiastiskt om "Huskvarna under 1900-talet" och visade massor av ej tidigare publicerade bilder från hur vårt samhälle växte fram.
Flera nya medlemmar applåderades och medlemsanvisare belönades med Trisslotter.
Ordförande Jan Wallentin informerade om SPFs framgångsrika arbete på Regerings- och Riksdagsnivå föra ut Förbundets inställning till ekonomi och rättigheter. På Distriktsnivå arbetar SPF med att inom Region Jönköpings län föra fram livskvalitet och trygghet. Seniorerna syns och hörs i debatten!
Ingegärd Vårbrant upplyste om föreningens resor och påminde om anmälan till studiebesöket på Axamo Airport under oktober.
Gunilla Björkman från Friuskvårdsgruppen talade om läkemedel och hur alla kan få en genomgång av sina läkemedel med en läkare.
Föreningen är också med i en hel del samarrangemang som seniornio på Filmstaden, trivselträffar på föreningslokalen Gesällen. lunch på Stadshotellet. måndagskaffe och dans till The Hoods 60-talsorkester under oktober på Union.
Nästa Månadsmö.te är onsdagen den 14 oktober kl 15.00 på Union då välkände Jan Franzen från Tranås kåserar "Från nöjets estrader". Sång och musikunderhållning

 

Månadsmöte 2015-08-19

SPF Seniorerna Huskvarna hade i veckan stor säsongsupptakt på Union. Ordförande Jan Wallentin hälsade ett 90-tal medlemmar hjärtligt välkomna- Efter information om några stycken av höstprogrammets mer än 125 olika< aktiviteter drog underhållningen igång med succéparet Gudrun och Weine <det var massor av sångglädje. Alla sjöng med! Gudrun läste dagsaktuella dikter och drog ner applåder.
Kerstin Öholm och Serveringskommittén dukade fram tre läckra smörgåstårtor och alla lät sig väl smaka.
Resekommitténs Ingegärd Vårbrant presenterade sedan  höstens alla resor som SPF Seniorerna Huskvarna arrangerar. Några platser finns kvar.
Friskvårdskommitténs Söreen Magnusson uppmanade alla att ta del av föreningens friskvård och träning i form av gymnastik, cirkelträning, Qigong.Särskilt betonade han den nya satsningen på året-runt boule.
Avslutningsvis utlottades ett omfattande prisbord och alla tackade för en jätte-trevlig eftermiddag.
Nästa Månadsmöte är onsdagen 16 september på Union och då berättar historikern Bo E. Karlsson om "Huskvarna under 1900-talet". Massor av bilder på folk och bebyggelse.
Alla intresserade är välkomna

 

Månadsmöte 2015-05-13

SPF Seniorerna i Huskvarna hade på onsdagen ett välbesökt månadsmöte i samlingsalen på Union.
Ordförande Jan Wallentin hälsade alla hjärtligt välkomna och speciellt applåderades flera nya medlemmar. Föreningen i Huskvarna har under det senaste året ökat sitt medlemstal med ett 30-tal till 370. Fler och fler deltar i intressanta program där alla kan leva ett rikt och aktivt liv i trevlig samvaro med goda vänner. Medlemsmöten - resor - friskvård - studiebesök - studiecirklar - trivselträffar - frågesport - luncher - måndagskaffe året om.
Sångaren Sune Magnusson tog ton och förde publiken genom många välkända örhängen. Bifallet var stort och han avtackades av Christina Andersson.
Ingegärd Vårbrant tog upp den senaste resan till okänt mål och som var synnerligen lyckad. När det gäller kommande evenemang påminde hon om att det var hög tid att anmäla sig, resorna börjar bli fulltecknade.
Karin Nordin, ombud för gröna gruppen, talade om hälsovård och presenterade alla nyheter som kommer med i höstens friskvårdsprogram. Bland annat att SPF Seniorerna i Huskvarna tar upp boule också på Kommunens bana mitt i centrum. Vi träffas på tisdagarna. Kom med.
Gunilla Björkman informerade från Kommunala PensionärsRådet om värdegrundsbehandling av alla seniorer och vilka rättigheter vi har.
Avslutningsvis utlottades ett omfattande vinstbord och alla tackade för en trevlig eftermiddag.
Nästa Månadsmöte är Våravslutning den 10 juni kl 15.00 i Samlingssalen på Union. Då serveras exotisk planka och Evergreens sjunger visor och schlagers från 40-talet och framåt. Alla kan sjunga med!

 

 

Månadsmöte 2015-03-18

SPF Seniorerna i Huskvarna hade på onsdagen Månadsmöte med visning av vårens och sommarens mode. Vice ordförande Christina Andersson hälsade ett åttiotal medlemmar hjärtligt välkomna och särskilt välkomnade hon 6 nya medlemmar och 4 tillflyttade. Sedan visade Seniorshopen hela sitt sortiment och föreningsmedlemmarna Solveig Eriksson, Solveig Håvedal, Gun Bark, Sune Magnusson och Bernt Målberg mannekängade med bravur. I föreningslokalen Gesällen arrangerar värdparet Fared Trivselträff tisdagen 24 mars kl 14.00, Det är Lisa Borg som presenterar Orientalisk papperskonst. Alla är hjärtligt välkomna . Detta är ett mini-arrangemang som återkommer med nya program under våren. Vinprovning äger rum på Stadshotellet under ledning av sommelier Christian Bävemark tisdagen 7 april kl 17.00. Alla föreningens medlemmar är välkomna till Seniormässan i Huskvarna Folkets Park 8 och 9 april.
Nästa Månadsmöte är 15 april kl 15.00 på Union och då kan alla heja fram föreningens lag i Distriktsfinalen. Den vann vi förra året.

 Månadsmöte 2015-02-18

 SPF Seniorerna i Huskvarna hade i onsdags ett välbesökt Årsmöte. Det inleddes med parentation över de medlemmar som lämnat under året. Erik Fröjmark sjöng till eget ackompanjemang "Flyttfåglarna".
Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen haft en mängd olika aktiviteter som Månadsmöten, resor, studiecirklar och motion. SPF har gett medlemmarna möjligheter till ett rikt och aktivt liv som seniorer.
Medlemsantalet var vid årets slut 351 st- Vid Årsmötet applåderades 11 nya medlemmar.
Till ordförande omvaldes Jan Wallentin och styrelsen i övrigt består av vice ordförande Christina Andersson, sekreterare Karin Nordin, kassör Solveig Eriksson, medlemssekreterare Lennart Sjöqvist samt Valerie Rendahl, Kerstin Öholm, Sören Magnusson, Gunilla Björkman och Sylvia Johansson. Resesamordnare Ingegård Vårbrant informerade om vårens reseprogram och anmodade till förhandsanmälan till den stora 3-dagarsresan till Skagen.

Månadsmöte 2015-01-21

SPF Seniorerna i Huskvarna hade i veckan stor säsongsupptakt för våren 2015 med över 100 medlemmar som träffades i Samlingssalen på Union. Ordförande Jan Wallentin hälsade alla hjärligt välkomna och speciellt nya medlemmarsom fick applåder. Möteskommittén med Kerstin Öholm hade ordnat härliga landgångar som alla lät sig väl smaka inn an det var dags för de väkända Rallarna från Nässjö att underhålla- Ett riktigt sväng-gängsom drog ner stora applåder.
Ingegärd Vårbrant presenterade sedan vårens alla resor med SPF Seniorerna i Huskvarna. Hon uppmanade till bokning eftersom resor och studiebesök började bli fulltecknade. Närmast i tur står besök på Radio Jönköping. Hans Öholm berättade om vad man skall se upp med när det är halt ute och gav tips om rätt utrustning. Gunilla Björkman informerade om Samrådsgruppen och vad som sker inom Kommun och Region när det gäller oss seniorer.
Nästa Månadsmöte är 18 februari kl 15.00 på Union- Då blir det Årsmötesförhandlingar och musik av Erik Fröjmark.

Månadsmöte 2014-12-10

SPF Seniorerna i Huskvarna hade i veckan Månadsmöte med Luciafirande.Ordföranden Jan Wallentin kunde hälsa över 100 medlemmar välkomna. Särskilt välkomnande applåder fick de nya medlemmarna.
Inledningsvis gavs en ingående information om alla gemensamma aktiviteter, studiecirklar,resor och föreningssammankomster i det nya programmet för våren 2015, som alla deltagarnaprecis hade fått. Anmälningarna och bokningar är redan i full gång.
Lucia från  Södra Vätterbygdens Folkhögskola med ett 25-tal elever tågade in och gruppen framförde alla de traditionella julsångerna. Sedan satte Kerstin Öholm och serveringsgruppen fram hemlagad julgröt med skinksmörgås vilket gav en härlig försmak av julen. Efter kaffe och pepparkaka presenterade och informerade Ingegärd Vårbrant om det omfattande reseprogrammet.
Leif Hammarkrantz berättade om Huskvarnalagets final i Stockholm och om hur fler lag ställer upp
i 2015 års "Hjärnkoll".
Sylvia Johansson hade anordnat ett extra jullotteri, som snabbt såldes slut. Över 20 fina vinster
lottades ut.
Nästa månadsmöte är på Seniorboendet Union onsdagen den 21 januari med musikunderhållning
av Rallarna från Nässjö.
Slutligen önskades alla medlemmarna God Jul och Gott nytt år!
 

Månadsmöte 2014-11-12

SPF Seniorerna i Huskvarna hade i veckan Månadsmöte i Samlingssalen på Union. Vice ordförande Christina Andersson hälsade 85 medlemmar välkomna och särskilt välkomnades 11 nya medlemmar som också applåderades varmt.
Det ökande medlemsantalet visar att föreningen är på stark frammarsch. Efter information om nya stadgar och kommande PR-träff med medlemsvärvning sjöng Else-Maj Wiklund odödliga svenska schlagers och evergreens. Alla kunde sjunga med! Och succén var självskriven.
Sören Magnusson informerade om julmarknadsresan 21 nov och presenterade vårens stora reseprogram. Bokningarna har redan börjat.
Efter kaffet lottades ett stort prisbord ut och Sylvia Johansson delade utt ett 20-tal vinster.
Avslutningsvis tackasde alla för en trevlig samvaro och lovade att ses igen vid lucia-firandet 10 dec.

 

Månadsmöte 2014-10-15

SPF Seniorerna Huskvarna hade i onsdags ett intressant och lärorikt månadsmöte i Samlingssalen UNION. Föreningens ordförande Jan Wallentin hälsade mer än 75 medlemmar varmt välkomna. Särskilt välkomnades 3 nya i kretsen och de fick uppskattande applåder. Gunilla Björkman informerade om Kommunens och Landstingets strävanden i olika pensionärsfrågor. Höstens alla studiecirklar är i full gång med jazz, aktuella frågor, litteratur, ålderism och vinprovning. Alla kan ännu anmäla sig.
Ögon-sjuksköterskan Zsófia Gaal tog upp ett angeläget ämne - Information om seendet och hur man löser problem med anledning av detta. Föredragning ledsagades av upplysande bilder. Efteråt gavs tillfälle till många personliga frågor.
Ingegärd Vårbrant upplyste om höstens återstående resor till Apladalen och julmarknadsresa till Västergötland.
Efter kaffe och goda kakor informerade frågesportledaren Leif Hammarkrantz om att föreningens lag nu är i riksfinal och att alla skulle hålla tummarna!

Månadsmöte 2014-09-17

SPF Seniorerna i Huskvarna hade i onsdags månadsmöte inom ramen för Huskvarna-veckan. Föreningens ordförande Jan Wallentin hälsade ett 70-tal medlemmar varmt välkomna och särskilt applåderades 7 nya medlemmar.
Professor Lars-Åke Engblom höll ett mycket intressant föredrag om "Huskvarna i politiken under 100 år". Åhörarna log igenkännande åt de många bilderna och avslutade med ett rejält bifall.
Efter kaffet tog Ingegärd Vårbrant ordet och informerade om kommande resor. Aktuell är Äppelsafari i Gisebo, en halvdag i vackra höstmarker och så äppelkaka förstås!
Avslutningsvis utlottades ett omfattande vinstbord och alla tackade för en trevlig eftermiddag med SPF.
Nästa månadsmöte är den 15 oktober när ögonsjuksköterskan Zsofia Gaal informerar i ett angeläget ämne.

Månadsmöte 2014-08-20

SPF Seniorerna Huskvarna hade i veckan stor höstupptakt. Över 100 medlemmar samlades på Union när ordföranden Jan Wallentin hälsade alla hjärtligt välkomna. Speciellt applåderades 6 nya medlemmar. Kerstin Öholm och Serveringskommittén presenerade härliga landgångar medöl/vatten, kaffe och kaka. Alla lät sig väl smaka och sedan var det dags för Frank Sinatra Show. Den välkändeunderhållaren Ehrling Lundberg tog upp de bästa av sångarens hits och alla nynnade med och följde takten. Ingegärd Vårbrant informerade om höstens många resor och uppmanade till anmälan eftersom resorna började bli fulltecknade. Leif Hammarkrantz, lagledare för det framgångsrika frågesportlaget lät publiken svara på frågor frän tävlingen "Hjärnkoll". Karin Nordin påminde om studiecirklar och tider.
Avslutningsvis utlottades ett omfattande vinstbord och alla tackade för en trevlig eftermiddag.

Nästa månadsmöte är 17 september i Församlingsgården och äger rum inom ramen för Huskvarna-veckan. Historikern Bo E. Karlsson berättar om Huskvarna under 1900-talet och visar massor av intressanta bilder.

 

SPF Seniorerna Huskvarna

hade fredagen den 8 augusti en utflykt till Jönköping med flott-färd på Munksjön. Under ledning av Ingegärd Vårbrant samlades 25 medlemmar vid Bryggan för en sightseeingtur runt sjön med gammalt och nytt. Många mindes Jönkmöping som det en gång var och alla imponerades av det nya Jönköping, som växer fram. Två trevliga guider berättade allt som var värt att veta om de olika byggnaderna och om byggnadsplaner i framtiden.

 

Månadsmöte 2014-06-11

Seniorerna hade i veckan Stor sommarlunch med sommarsånger framförda av John Bauer-kören. Föreningens ordförande Jan Wallentin hälsade alla i den fullsatta Församlingsgården välkomna och informerade om Förbundets kongress på Elmia, där en mängd framtidsbeslut togs. Om Distriktets politikerutfrågning 12 augusti då lokalpolitiker från alla partier skall redogöra för sin inställning till aktuella äldre-frågor.
Om Föreningens styrelse, som just gjort färdigt programmet för hösten 2014 med månadsmöten, resor, studiecirklar och gemensamma aktiviteter. Allt för att medlemmarna skall uppleva ett rikt och aktivt liv i trevlig samvaro med vänner.
Därefter stod en exotisk planka framdukad och alla lät sig väl smaka. John Bauer-kören framförde att 15-tal olika sommarsånger till allas hörbara bifall.
Slutligen tackades för en bra sammankomst och alla önskade varandra en trevlig sommar!

 

Månadsmöte 2014-04-16

Seniorerna har haft sitt april-möte i Samlingssalen Union och det samlade ett 70-tal åhörare.
Ordförande Jan Wallentin hälsade alla hjärtligt välkomna och speciellt nya medlemmar. Information gavs om Förbundets nya Pensionsskattekalkylator med förklarande exempel på hur en pensionär betalar mer skatt än en löntagare på samma inkomst.
Skönsjungande Karin Andersson spelade upp Taube, Cornelis och Åkerström. Alla deltog med glädje i allsången. Serveringskommittén bjöd sedan på varm, hembakad ostkaka med grädde och sylt till allas stora belåtenhet.
Leif Hammarkrantz, lagledare för det framgångsrika frågesportlaget lät publiken svara på frågor från den pågående tävlingen "Hjärnkoll".'
Gunilla Björkman informerade om Kommunala Pensionärs Rådet och om aktuella vårdläget på olika äldreboenden.
Stig Johansson tog upp Samrådsgruppens olika möten och inbjöd föreningens medlemmar.
Ingegärd Vårbrant levandegjorde föreningens resor till Hjo-Karlsborg och Dalarna med Valhalla och meddelade att ett fåtal platser fanna kvar. Först till kvarn ...
Till slut tackades för ett trevligt Månadsmöte och alla önskades Glad Påsk!
Nästa Månadsmöte är den 14 maj kl 14.30 på Union och då ger läkaren Jan-Olov Johansson tips och råd "Hur vi håller kroppen och knoppen igång".

 

Månadsmöte 2014-03-19

Föreningen hade i veckan månadsmöte i Samlingssalen Union. Inför en fulltalig publik informerade ordföranden om föreningens många aktiviteter med studiecirklar, möten, resor och motion.
Revykungen Gunnar Andersson tog sedan upp sin succé från sommarens träffar i Smedbyn.
Med Musik-bingo såg han till att alla trivdes i SPF gemenskap. Det var underhållning med vinstchanser. Priserna väckte stor munterhet, men alla var nöjda.
TV4 var på besök med inspelning och medverkan i programmet av en del medlemmar.
Ingegärd Vårbrant informerade om nästa resa till Torsvik logistikcenter 10 april, resa till Hjo och
Karlsborg, resa Ut i det blå och en 3-dagarsresa till Dalhalla och Tällberg.
I Tävlingen "Hjärnkoll" vann Seniorerna i Huskvarna SPF distriktuttagning med laget Leif Hammarkrantz, Björn Höörgren och Jan Wallentin.
Nästa månadsmöte är den 16 april när välkända sångerskan Karin Andersson sjunger svenska visor med Taube, Cornelis och Åkerström. Alla får sjunga med!

 

Månadsmöte 2014-02-19

Föreningen hade i veckan ett välbesökt årsmöte. Det inleddes med parentation över de medlemmar som lämnat oss under året. Erik Fröjmark sjöng till ackompanjemang "Som liljan på marken".
Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen haft en stor mängd aktiviteter som månadsmöten, resor, studiecirklar och motion. SPF har gett medlemmarna möjlighet till ett rikt och aktivt liv somseniorer. Medlemsantalet var vid årsskiftet 349.
Till ordförande omvaldes Jan Wallentin och styrelsen i övrigt består av Vice ordförande Christina Andersson, sekreterare Karin Nordin, kassör Solveig Eriksson, medlemssekreterare Lennart Sjöqvist samt Valerie Rendahl, Kerstin Öholm, Sören Magnusson, Gunilla Björkman och Sylvia Johansson.
Räddningstjänsten demonstrerade hur en hjärtstartare fungerar.
Resesamordnare Ingegärd Vårbrant informerade om de eftertraktade resorna som föreningen arrangerar.
Närmast i tur står resor till Gyllene Uttern och Andrémuseet i Gränna den 11 mars, Norrahammar/Torsvik den 8 april samt förhandsanmälan till 3-dagarsresan till Dalhalla i augusti

 

Månadsmöte 2014-01-22

Föreningen hade i veckan säsongsupptakt med månadsmöte i Samlingssalen Union. Inför över 100 personer hälsade ordförande Jan Wallentin alla seniorerna välkomna. 8 nya medlemmar applåderades och han visade hur SPF Huskvarna ger alla en möjlighet till ett rikt och aktivt liv som senior genom att delta i föreningens sammankomster, strudiecirklar, resor och gemensamma aktiviteter. Sol-Britt Sarris tackades för god insats i medlemsrekrytering. Välkända Corgi Jazz Band spelade gladjazz till allas stora och uttryckta belåtenhet. Ala serverades smörgåstårta, öl/vatten och kaffe med chokladbit. Efter en eftermiddag i glada vänners lag avslutades mötet med att alla de närvarande lovade att ses igen nästa månadsmöte den 19 februari.

SPF 2014-01-22 

 

Månadsmöte 2013-12-11

Föreningen hade stor luciafest med underhållning i Församlingsgården. Ett hundratal medlemmar upplevde en traditionsrik lucia med tärnor. Information om ett bättre liv som senior med månadsmöten, resor, studiecirklar och motion gavs. Det nya programmet för 2014 presenterades. Mötet avslutades med lussekaffe.

Månadsmöte 2013-11-13

SPF Huskvarna hade i veckan månadsmöte i Församlingsgården med ett 60-tal deltagare.
Ordförande Jan Wallentin inledde med information om Förbund och Förening. I detta
sammanhang uttalade månadsmötet att man skulle uppmana SPF att arbeta för att de
260 miljarder som lånades ur pensionsfonderna i samband med Sveriges inträde i EU skall
återbetalas. Då skulle inte "bromsen" få inverkan på dagens pensioner.
Programmet gick ut på "Det goda i livet". Godiskungen Lennart Almqvist kåserade
medryckande om sina upplevelser och bjöd på många smakprov.
Alla påmindes om föreningens sociala gemenskap med resor, studiecirklar, motion, måndagskaffe
och lunch. Ytterligare 2 nya medlemmar applåderades.
Nästa månadsmöte är traditionsenlig Lucia och lussekaffe den 11 december.

Månadsmöte 2013-10-16

Under veckan har SPF Huskvarna haft ett välbesökt Månadsmöte med program av författaren och psykologen Alf B. Svensson "Så får Du ett rikt och meningsfullt liv".
Ordföranden Jan Wallentin inledde med information från Förbundet. Under publikens applåder hälsades nya medlemmar välkomna.
Föreläsaren talade om Lyckoforskning och att människor inte är mest lyckliga mitt i livet utan som - seniorer!
Kommande resor till Miliseum och Hook samt Adventresa första söndagen i advent presenterades.
Alla mötesdeltagare var överens om att ses vid nästa månadsmöte den 13 november när "godiskungen" Lennart Almqvist talar om "Det goda i livet" med smakprover.

Månadsmöte 2013-09-18

Under stor uppslutning har SPF Huskvarna haft månadsmöte på församlingsgården. Ordföranden Jan Wallentin hälsade välkommen och informerade om Förbundets förnyelsekampanj - Steg för steg! Föreningen skall bli  aktivare och bli en förening för allt fler seniorer.

Årets Huskvarnabo 2013 Gunnar Storm applåderades och höll ett fascinerande föredrag om "Huskvarna med k eller q" där medlemmarna kunde följa Vapenfabrikens framväxt och stadens grundande och tillväxt. Allt illustrerat med olika människoöden.

Upplysning om föreningens aktiviteter, särskilt resor och hälsofrågor gavs. Kaffe och goda bakverk avslutade och alla var överens om att ses på nästa månadsmöte. 

 Månadsmöte 2013-08-21

I veckan hade SPF Huskvarna höstupptakt på Stadshotellet. Ordförande Jan Wallentin hälsade 61 deltagare välkomna till ett program med underhållning, sång och allsång av välkände Leif Nersäter, som spelade upp för den fullsatta lokalen.
Flera nya medlemmar applåderades. Information om föreningens många aktiviteter, särskilt resor och hälsofrågor gavs.
Kaffe och tårta avslutade och alla var överens om att ses på nästa föreningsmöte med SPF Huskvarna!

Månadsmöte 2013-02-20.  Årsmöte

Vice ordföranden Christina Andersson hälsade de 65 medlemmarna välkomna. Efter parentation av bortgångna medlemmar under året hedrades dessa men en tyst minut. Erik Fröjmark framförde en psalm till eget ackompnjemang.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning genomgicks och godkändes.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 360. Föreningen har haft 11 månadsmöten. Resorna har varit populära och har gått till Hornborgarsjön, Söderköping, Gunillaberg samt en 3-dagarskryssning till Helsingfors.
Medlemsavgiften för 2014 fastställdes till 260 kronor på grund av en ökning med 20 kronor till distriktet.
Till ny ordföranden valdes Jan Wallentin.
Som nya styrelseledamöteer invaldes Sören Magnusson, Josefin LIndblad och Eva Sundell.
Avgående styrelseledamöter och funktionärer avtackades med blommor.
Efter förhandlingarna visades en animerad film om Huskvarna. Ett projekt från hörnan.

Månadsmöte 2012-12-12

Ordförande Gunilla Björkman hälsade SPF-medlemmarna välkomna i en fullsatt och nedsläkt församlingsgård. Lucia med tärnor och stjärngossar  från Alfred Dahlinskolans musikklass årskurs 7, under ledning av Mikael Kinnestam, framförde ett uppskattat program.
Stig Johansson rapporterade från valberedningens arbete och Ingegärd Vårbrant om vårens resor. Ordföranden inbjöd flera medlemmar att vara med och spela boule, att delta i gymnastik på Unionen samt i olika studiecirklar.
Information gavs om att avtalet mellan landstinget och kommunen rörande hemsjukvård nu är klart.

Nästa möte äger rum den 23 januari 2013.

Månadsmöte 2012-11-14

Ett 70-tal medlemmar hälsades välkomna till församlingsgården. Dagens underhållning var John Bauerkören under ledning av Gerd Andersson. Kören bjöd på ett varierat program som uppskattades mycket.
Ingegärd Vårbrant presenterade reseprogrammet för våren 2013. Ordföraren informerade om aktiviteter där SPF deltagit och i budskapet ingick hur viktigt det är att seniorer är aktiva och deltar i olika projekt.
 
 
Månadsmöte 2012-09-19
 Höstens första månadsmöte var förlagt till Tvetagården i Huskvarna, där ordföranden Gunilla Björkman kunde hälsa ett 70-tal medlemmar välkomna.
Harriet Ramsten, som sedan år 2000 är verksam i Brottsofferjouren, gav en intressant inblick i Brottsofferjourens verksamhet. I Sverige finns 100 jourer, där man arbetar med ca 75000 människor varje år. I Jönköping arbetar 12 personer som stödpersoner åt människor i kris. Hjälpen består bl a i att lyssna och ge medmänskligt stöd samt att ta kontakt med försäkringsbolag eller myndigheter. Särskilt utsatta grupper är såväl unga som äldre personer, kvinnor, funktionshindrade, invandrare samt HBTQ-grupper. Brottsofferjouren i Jönköping ger även vittnesstöd vid tingsrätten och Göta Hovrätt. Som vittnesstöd hjälper man människor, som är oroliga inför en rättegång. Brottsofferjouren består av ideellt arbetande stödpersoner.

Efter kaffepausen blev det uppvisning av Lake Vettern Squaredancers, vars motto är ”Friskvård när det är som bäst” enligt ledaren Ingvar Eriksson.
Ingegärd Vårbrant informerade om kommande resor till Vandalorum 16/10 och Julmarknadsresa till Huseby 15/11.
Ordföranden tackade och uppmanade medlemmar att ställa upp i DM i Hjärnkoll 2013.
 
 
Månadsmöte 2012-05-16
 
Ordförande Gunilla Björkman hälsade ett sextiotal medlemmar välkomna. Dagens gäst var advokat Erik Sterner som talade om antikviteter och möbelstilar i olika epoker. Han berättade och värderade även föremål som medlemmar hade med sig.
Ingegärd Vårbrant informerade om kommande resor till Gunillaberg och Helsingfors. Höstens resor går till Vandalorum, Göteborg och Huseby.
Christina Andersson redogjorde för höstens program vad gäller månadsmöten.
Ordföranden avslutade mötet med att påminna om att vi behöver våga prata mer om hur det är att åldras. Är vi mer förberedda kanske vi klarar problemen lättare när de kommer. Om intresse finns startar en diskussionsgrupp i höst med syftet att lära oss mer om åldrandet.

Ordförande tackade för trevlig samvaro och hälsade välkommen till vårlunchen den 13 juni i Församlingsgården

 
 
Månadsmöte 2012-04-18
 
Ordföranden Gunilla Björkman kunde hälsa ett 70-tal medlemmar välkomna till april månadsmöte i
Församlingsgården.  Dagens underhållare , Leif Ockander på dragspel och Henrik Ockander på
keyboard, tog med medlemmarna på en riktig nostalgitripp med melodier från 30-, 40- och 50-talet.
Många sjöng med i t ex Cabaret, Min soldat, We´ll meet again, Det är kvinnan bakom allt, Jazzgossen m fl.
 
Ordföranden uppmanade medlemmarna till engagemang i olika kommunala arbetsgrupper för att på
så sätt kunna påverka olika beslut.
 
Gemensam frågesport mellan SPF-föreningarna äger rum den 15 maj. Nästa månadsmöte 16 maj då
Erik Sterner tar oss med på Lilla Antikrundan
 
 
Månadsmöte 2012-03-21
 
Vid SPF:s senaste månadsmöte kunde ordförande Gunilla Björkman hälsa ett 100- tal medlemmar
välkomna. Det var världsomseglaren Ingmar Svensson, som lockade så många att komma och
lyssna till hans fantastiska berättelse om sin och hustrun Gun-Britts seglingar runt om i hela världen.
Under 13 år har paret tillbringat livet ombord på segelbåten Stressless, som numera ligger i Huskvarna
hamn. Naturligtvis kunde han inte berätta om alla länder vid detta enstaka tillfälle utan han fick
begränsa sig till Indonesien. Totalt har man besökt 65 länder. Ingmar berättade att han redan som
barn bestämde sig för att segla jorden runt. Båten har paret byggt själva och ombord fanns all tänkbar
teknisk utrustning.
Efter denna fascinerande berättelse informerade Ingegärd Vårbrant om SPF:s kommande resor inom
Sverige samt även en kryssning till Helsingfors i augusti.
Ordföranden påminde om inbjudan till den återkommande frågetävlingen mellan de olika SPF-föreningarna,
som äger rum den 15 maj på Sofiagården. Hon informerade även om det påbörjade arbetet inom SPF
om ”ålderism” och uppmanade medlemmarna att skriva ned och berätta sin historia under rubriken ”Det
hade aldrig hänt om jag varit yngre”,
Gunilla Björkman påminde även om den kommande mässan och äldrekonferensen på Elmia 23 mars.
Stig Johansson informerade om den planerade rullstolspromenaden 24 maj.
 
 
 
Månadsmöte 2011-12-14
 
Ett 90-tal medlemmar samlades i Huskvarna församlingsgård för att fira Lucia. Södra vätterbygdens
Folkhögskolas bibellinje stod för luciatåg och vackra julsånger. God samvaro över kaffekoppen med
lussekatt och peparkaka.
Leif Hammarkrantz, trafikombud, uppmanade alla att synas i trafiken dvs använda reflexer.
Ordföranden informerade om vårens program. Luciafirandet avslutades med att alla tillsammans
sjöng "Nu tändas tusen juleljus" . Harriet Ramsten ackompanjerad.
 
  
 
Månadsmöte 2011-11-16
 
 
Huskvarna SPF- Seniorer i tiden
 
Vid SPF:s månadsmöte kunde ordföranden Gunilla Björkman hälsa ett 90-tal medlemmar välkomna.
Två nya medlemmar hälsades särskilt välkomna. Musikgruppen Oktaven, som kommer från Höglandet,
bjöd på njutbar musik och diktläsning.
Gunilla Björkman informerade om kommande aktiviteter, nämligen Öppet Hus på Gesällen
den 24/11, då olika representanter kommer att informera om Kommunens äldreomsorg, anhörigstöd
och läkemedel.
Ingegärd Vårbrant gav tips om vårens resor och besök, 31/1 Besök på Tändsticksmuséet, 10/3
Besök på Spira, 12/4 Resa till Västergötland, 22/5 till Söderköping och S:t Annas skärgård,
19 juni besök på Gunillaberg och 27-29/8 kryssning till Helsingfors.

Nästa aktivitet är Jul på Gesällen 30 nov och Lucia kommer på besök 14 dec.

 
 
 
Månadsmöte 2011-10-19
 
SPF Huskvarna - Seniorer i tiden
 
Ett 60-tal medlemmar har varit samlade till månadsmöte i församlingsgården. Ordföranden Gunilla
Björkman hälsade all välkomna och tre nya medlemmar hälsades välkomna.
Erik Fröjmark underhöll med sommar- och höstvisor till eget komp på piano.
Distriktsläkare Sven-Olov Lindahl föreläste om äldre och läkemedel. På ett lättsamt sätt gav han
bland annat en historisk överblick över läkemedlens intåg i sjukvården. Även äldres sömnproblem
belystes och konkreta goda råd gavs.
Ingegerd Vårbrant presenterade studiebesöket på Viktor Rydbergs museet 8 november och
adventsresan till Aneby 4 december.

 
 
Månadsmöte 2011-09-21
 
SPF Huskvarna - Seniorer i tiden
 
Huskvarna SPF har haft månadsmöte i Huskvarna församlingsgård och ordföranden Gunilla Björkman
kunde hälsa ett 80-tal medlemmar , varav några nya välkomna.
Operasångaren, skolschefen och värmläningen Anders Andersson var dagens kåsör och öppnade med
en Fröding-dikt. I år är det 100 år sedan diktaren dog och Andersson skildrade Frödings olika sidor
genom tal och sång.
Ingegärd Vårbrant informerade om kommande resor och Stig Johansson rapporterade om väntjänsten
som gärna tar emot flera medhjälpare. Även ordföranden delade med sig av viktig information gällande
bland annat kommande aktiviviteter.
Nästa månadsmöte är den 19 oktober då distriktsläkare Sven-Olog Lindahl föreläser över ämnet äldre
och läkemedel.
 
 
 
Månadsmöte 2011-06-15
 
 
SPF Huskvarna - Seniorer i tiden
 
Vårens sista månadsmöte med Huskvarna SPF gick i sommarens och jubiléets tecken. Ett 50-tal
medlemmar samlades i Tvetagården för att först gå en tipspromenad runt Rosendala Servicehus.
När man kom tillbaka möttes man av ett gäng glada musikanter, Lars Fröjd med vänner, som
spelade på lite udda, hembyggda instrument.
Ordföranden Gunilla Björkman hälsade välkommen och bjöd in till en härlig sillbuffé samt kaffe
och jubileumstårta (smyckad Huskvarna 100 år). Efter allsång informerade Ingegärd Vårbrant om
de kommande resorna till Västkusten och Skåne Runt.. Vidare inbjöds till rundvandring i Kultur-
huset Spira den 10 mars 2012.
Leif Hammarkrantz korade vinnarna i tipspromenaden, där Arne Rösberg tog hem 1:a priset,
Ulla Hakeskog  och Solveig Eriksson , 2:a resp 3:e priset. Ordföranden tackade alla och
önskade samtliga en skön sommar och välkomna åter till nästa möte den 24/8 då deckar-
författaren Ulf Durling kommer och kåserar över ämnet Mord bland pensionärer.
Hon avslutade med att läsa Alf Henrikssons dikt Huskvarnamarschen, varpå alla hurrade
fyrfaldigt för Huskvarna stad.
 
 
 
Månadsmöte 2011-05-25
 
SPF Huskvarna – Seniorer i tiden
 
har haft månadsmöte i Huskvarna Församlingsgård, där ordföranden Gunilla Björkman hälsade välkommen.
Flygplatschefen Hazze Sandström var dagens gäst och berättade på ett fängslande sätt dels om sin uppväxt
i Tanzania och dels om vad som händer med flyget i Jönköping. Sandström föddes och växte upp i Tanzania
och dit återvänder han ständigt för att besöka sin ”afrikanska” familj och det barnhem, som han varit med om
att bygga upp. Att han talar tre afrikanska språk flytande underlättar naturligtvis vid hans besök.
Hazze Sandström berättade vidare om den utveckling som Jönköpings Airport har genomgått under de 100 år,
om flyget har funnits i Jönköping och på Axamo i 50 år i år. Den 4/9 blir det stort ”flygkalas” på Axamo.
Han konstaterade att passagerartrafiken ökade med 11000 (12%) under 2010 samt att frakt- och posttrafiken
ökade med 9%. .Flygplatsens uppgift är att skapa förutsättningar för att olika flygbolag ska finna Jönköping
attraktivt att söka sig till. Varje natt mellan kl 23 och 01 är Jönköping den mest trafikerade flygplatsen i
landet, vad gäller frakt- och posttrafik. Under 2011 räknar man med att ca 2000 tyskar ska besöka Jönköping
med flyg.

Vi, som lyssnade, fick en god inblick i hur viktig Jönköpings Airport är för vår kommun.

Därefter informerade Ingegärd Vårbrant om de närmast kommande resorna. Ordföranden tackade och
avslutade med att påminna om sillunchen den 15 juni på Tvetagården.
 
 
 
Månadsmöte 2011-03-30
SPF Huskvarna - Seniorer i tiden
 
Huskvarna SPF har haft månadsmöte i Huskvarna Församlingsgård och detta lockade ett 90-tal
medlemmar. Ordföranden Gunilla Björkman hälsade såväl nya som gamla  medlemmar välkomna.
Därefter underhöll Erik Fröjmark med härliga vårsånger och inbjöd även till allsång.
Ordföranden informerade om kommande samlingar - Frågesport i Immanuelskyrkan tillsammans
med övriga SPF-föreningar den 31 mars. Lunch på Huskvarna Stadshotell 15 april. Alla
SPF-medlemmar i Jönköpings kommun inbjudes till tema-eftermiddag om "Vår fantastiska hjärna"
den 3 maj i Rosensalen, Jönköping, då professor emeritus Rolf Ekman vid Göteborgs Universitet
kommer och talar om detta ämne, som han har forskat i. Ingegärd Vårbrant redogjorde för
kommande resor 12/4 till Store Mosse, 10/5 Nostalgitur i kommunen,  
17/6 Göteborgs norra skärgård och 17/8 Skåne runt.
Därefter var det dags för kommunens stadsträdgårdsmästare och kyrkogårdschef Lennart Angselius
att kåsera över ämnet "Grönt är skönt" och det gjorde han samtidigt som han visade på fantastiska
bilder från i stort sett hela världen.
Ordföranden tackade och avslutade mötet.
 
 
Månadsmöte 2011-03-02

Huskvarna SPF-förening – Seniorer i tiden
har haft årsmöte i Huskvarna Församlingsgård, där drygt 60-talet medlemmar hälsades välkomna
av ordföranden Gunilla Björkman. Under året hade elva medlemmar avlidit och över dessa höll
ordföranden parentation och avslutade med att läsa dikten ”Kanske är det först vid dagens slut” av
Atle Burman.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Berndt Pettersson och till sekreterare Jan Wallentin.

Efter genomgång av verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för 2010 beviljades
styrelsen ansvarsfrihet.                                                                                        
Den nya styrelsen fick följande utseende; ordförande Gunilla Björkman, omval, Jan Wallentin och
Leif Hammarkrantz, omval samt Karin Nordin, nyval. Till ersättare valdes Margareta Sjöhager
och Valerie Rendahl, omval, samt Christine Ollas, nyval. Till ordinarie representanter i SPF:s
samrådsgrupp i kommunen valdes Gunilla Björkman och Stig Johansson och som ersättare
Berndt Pettersson och Jan Wallentin. Vidare valdes sammankallande i olika kommittéer.

Avgående ledamöter Ragnar Vårbrant och Torsten Lind avtackades med blommor.

Fyra nya medlemmar hälsades välkomna.

Kerstin Bergenblad informerade om att originalmodellen till målskylten för Vasaloppet i Mora
”I fädrens spår” har utformats av tidigare huskvarnabon Gustaf Anckarkrona.
Ingegärd Vårbrant informerade om de kommande resorna under våren, som går till Mullsjö,
Gnosjöbygden, Göteborgs skärgård och Tattoo i Ystad samt en nostalgitur i vår egen kommun.
Gunilla Björkman gav kort information om SPF:S läkemedelsprojekt. Fördjupning i detta ämne
återkommer vid senare tillfälle.
Den gemensamma SPF-träffen i kommunen äger rum den 3 maj i Rosensalen, Rosenlund och
temat för denna är ”vår fantastiska hjärna”,
Gunilla Björkman tackade alla de medlemmar, som på olika sätt medverkat i föreningens arbete
under året. Hon avslutade samlingen med att tacka för fortsatt förtroende som ordförande.
 
 
Månadsmöte 2011-01-19
 

SPF Huskvarna – Seniorer i tiden

Huskvarna SPF inledde det nya verksamhetsåret med månadsmöte i Huskvarna Församlingsgård.
Drygt 80 medlemmar hade mött upp. Efter välkomstord av ordföranden Gunilla Björkman togs man
med på en nostalgiresa inom musikens värld.  Gruppen Tre Oldboys med cabarétrio från Nässjö
sjöng och spelade många kända melodier som t ex Ökensången, Hello Dolly samt ur Cabaret,
Glada Änkan, My Fair Lady m fl. Det märktes på publiken att det var låtar som man kände igen.
Därefter informerade Ingegärd Vårbrant om de kommande resorna och studiebesöken under våren,
bl a till Mullsjö, Gnosjö, Göteborgs skärgård samt Skåne runt i augusti.
Ordföranden redogjorde för föreningens vårprogram och hälsade alla välkomna till de olika aktiviteterna.
Hon slog ett slag för att få fler intresserade av att spela boule. Därefter tackade och avslutade ordföranden
mötet.
 
 
Månadsmöte 2010-12-08
SPF Huskvarna - Seniorer i tiden
Huskvarna SPF har haft mnånadsmöte med Luciafirande i Huskvarna Församlingsgård. Drygt nittio
medlemmar mötte upp och fick njuta av ett fint framträdande av Lucia med tärnor och stjärngossar från
Södra Vätterbygdens Folkhögskolas bibellinje.
Därefter bjöds på kaffe med lussekatter och goda kakor.
Ingegärd Vårbrant informerade om kommande studiebesök och resor under våren 2011 samt en
tredagarsresa Skåne runt i augusti med bl a besök i Ystad och Tattoo.
Gunilla Björkamn avslutade med en dikt samt önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År och
välkomna åter nästa år.Månadsmöte 2010-11-10

SPF Huskvarna - Seniorer i tiden.
Vid senaste månadsmötet i Huskvarna Församlingsgård kunde ordföranden Gunilla Björkman hälsa ett
50-tal medlemmar välkomna, trots ett besvärligt väder. Käkkirurg Jan Fåhraeus belyste i ord och bild
betydelsen av att kunna leva ett bra liv även på äldre dar.Han tog upp olika problemområden rörande 
munhälsan, t ex Muntorrhet, Ökad Kariesaktivitet, Tandlossning, Långvarig värk, Munsveda, Sår- och
slemhinneförändringar, Dålig andedräkt. Han poängterade hur viktig tandborstning och fluorsköljning är.
Vidare informerade han om olika möjlighter att få nya tänder, antingen genom implantat eller konventionella
broar.
Därefter följde allsång under ledning av Harriet Ramsten och med Anne-Marie Gustavsson vid pianot.
Ordföranden påminde om anmälningar till Sällskapsspel 20/11 och Jul på Gesällen den 24/11 samt
till Nyårsrevyn den 2, 7 och 12 januari.
Ingegärd Vårbrant informerade om aktuella resor.
Ordföranden gav aktuell information från KPR och LPR samt om samgåendet av SPRF och SPF.

 

Månadsmöte 2010-10-13

SPF Huskvarna - Seniorer i tiden
Vid månadsmötet den 13 oktober i Huskvarna Församlingshem kunde ordföranden Gunilla Björkman hälsa 
många förväntansfulla medlemmar välkomna till en sång och musikstund. P g av förhinder från Dan
Ekström kunde Gerd Jonsson och Kerstin Larsson ställa upp med kort varsel och genomföra ett mycket
trevligt sång- och musik- samt diktprogram om Kärleken.
Ingegärd Vårbrant redogjorde för kommande resor, dels Hemlig resa 14 okt och dels Julmarknadsresa till
Kobergs slott den 18 nov. Kort information gavs också om nästa års resor bl a 17-19 aug Skåne runt med
bl a Tattoo i Ystad.
Gunilla Björkman informerade om kommande besök av Birgitta Dehle den 20 okt på Gesällen, då ämnet är
Fotvård.Sällskapsspelen fortsätter den 20 nov på Gesällen. Datakurs startar den 9 nov och genomförs under
5 tisdagar i Jönköping.
 
 
Månadsmöte 2010-09-15

SPF Huskvarna - Seniorer i tiden
 
har haft månadsmöte på Församlingsgården. Ordförande Gunilla Björkman hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna.
Nils Erik Reuterdahl sjöng och berättade fängslande om sitt yrkesliv som polis. Ingegärd Vårbrant informerade om höstens
 kommande resor ”Ut i det blå”, hemligt resmål 14 oktober och julmarknad på Kobergs slott 18 november.
Ordförande informerade vad som händer på förbunds- och distriktsnivå och från samrådsgruppens sammanträde och avslutade
med att hälsa välkommen till kommande aktiviteter, nämligen att spela sällskapsspel på Gesällen den 2 oktober och nästa
månadsmöte den 13 oktober då Dan Ekström sjunger och kåserar över ämnet ”Bara 50 långa år".
 

Månadsmöte 2010-05-26

 
SPF Huskvarna - Seniorer i tiden
har haft sitt sista månadsmöte före sommaruppehållet på Tvetagården i Huskvarna. Ordföranden Gunilla
Björkman kunde hälsa ett 50-tal personer välkomna att avnjuta en härlig sillunch. Under tiden underhöll
sångarna och musikanterna Per Carlgren och Helge Henningsson med många kända melodier, som
lockade åhörarna till allsång. Tipspromenad genomfördes i Mjölkafållan.
Ingegärd Vårbrant informerade om kommande resor, 22/6 till Världsutställningen med renässansmästarna
i Göteborg, 24/8 Stjärneborg, 14/9 Eksjö, 14/10 Hemlig resa, 18/11 Julmarknad i Koberg. 16/6 inbjöds
till träff i Huskvarna Fabriksmuseum, där Monica Gieselmann har utställning.
Gunilla Björkman delgav medlemmarna information om ett pågående projekt i Europa, som heter
2WAYS och som poängterar  vikten av att aktivera hjärnan på olika sätt för att hindra för tidigt  åldrande.
Hon avslutade med att önska alla en skön sommar och hälsade välkommen åter i höst.
Kerstin Bergenblad framförde deltagarnas tack till personalen som anordnat sillunchen.
 
 
 
Månadsmöte 2010-04-28
 
 
SPF Huskvarna - Seniorer i tiden har haft månadsmöte , som gick i musikens tecken.
Ett 60-tal medlemmar hade mött upp, då ordföranden Gunilla Björkman hälsade välkommen.
Solveig Eriksson inledde med en berättelse om "En burk och kaffe", av vilken framgick hur viktig den
sociala gemenskapen är.
Sedan var det dags för allsång och musiktävling under ledning av Harriet Ramsten.
Ingegärd Vårbrant informerade om kommande resor till Kalmar och Norge och ev en konstresa till Göteborg.
Gunilla Björkman rapporterade från distriktets årsmöte, där Lars Stenbäck valts till ny ordförande och
Leif Carlssontill vice ordförande i distriktet. Representanter för Förbundsstyrelsen besöker Jönköping i
början av juni. SPF-veckan genomförs v 37.
Nästa samling är den 26 maj, då man inbjuder till sillunch på Tvetagården.
 

Månadsmöte 2010-03-17

 
SPF Huskvarna har haft månadsmöte. I mitten på mars hälsade ordförande Gunilla Björkman ett
70-tal medlemmar välkomna.
Gäst var före detta rehabiliteringsläkaren Lars-Göran Ottoson, som talade över ämnet "Att vara hel även om
man saknar en del".
Utifrån sin rika erfarenhet förmedlade han många tänkvärda och intressanta synpunkter på livskvalitet.

Ingegerd Vårbrant informerade om kommande resor.

 

I april går resan till Tidaholm med bland annat besök på Grafikens hus och i maj till östra Småland med
besök i Kalmar och Kosta.
Vårens resor avslutas med en tredagars resa till Oslo och Oslofjorden.
 

 

SPF Jönköping Öster
 
Den årliga Frågesporten avgjordes på Lindgården den 2 mars. 74 personer hade mött upp för att heja på sitt lag. Ordföranden Elisabeth Lindberg hälsade välkommen och önskade de tävlanden lycka till. Tävlande SPF föreningar var Jönköping Centrum, Väster och Öster samt Huskvarna som alla kämpade med kluriga frågor. Ett grattis till SPF Huskvarna som blev vinnare av årets Frågesport. Deltagande från Huskvarna var Ulla Danielsson, Leif Hammarkrantz och Torsten Lind. Torbjörn Wetterö ledde frågesporten.

 

Årsmöte 2010-02-17
 
 
PFHuskvarna, seniorer i tiden har haft årsmöte i Huskvarna församlingsgård, där ett 90-tal medlemmar deltog.
Ordföranden Gunilla Björkman hälsade välkommen och parentation hölls  med ljuständning, diktläsning och
sång över nio avlidna medlemmar. Sju nya medlemmar välkomnades och medlemsantalet ökade till 407.
Bernt Pettersson valdes att leda förhandlingarna. Verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för 2009 godkändes. Budget och verksamhetsplan för 2010 fastställdes.
Föreningen har under året haft tio månadsmöten, genomfört ett antal resor, anordnat studiecirklar och friskvårdsaktiviteter bland·annat boulespel. Damlaget vann SPF:s distriktsmästerskap och herrlaget tog hem silver.
Styrelsen fick följande utseende Gunilla Björkman, ordförande, omval av Christina Andersson och Lennart Sjöqvist samt nyval av Solveig Eriksson. Följande avtackades med blommor: Gun Ljung, Ingrid Peterson, Barbro Nord, Margareta Andersson, Els-Britt Halldorf och. Hans Pålsson.
Ordföranden Gunilla, Björkman avslutade med att inbjuda till sopplunch i Gesällen den 3 mars samt till en gemensam frågesport den 2 mars som SPF Öster anordnar.
 
 

 Månadsmöte 2010-01-20 

 SPF Huskvarna - Seniorer i tiden har haft sitt första månadsmöte för året på Galleri Smedbyn i Huskvarna. Ordföranden Gunilla Björkman hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna samt tre nya medlemmar. Anne-Marie Gustafsson underhöll med pianomusik och allsång.
 Galleriets ägare, Leif "Brand-Johan" Johansson, berättade om galleriets tillkomst 1975 och om den utveckling som skett under åren samt om de pågående konstutställningarna med bland annat Lisbeth Fall och Tsvetan Lazarov.
 De aktuella studiecirklarna presenterades av respektive ledare, nämligen Karin Nordin - Berättarcafe, Gunilla Björkman ­- Litteraturcirkel, Lars Nordin - Lyssna på jazz­musik samt Torsten Lind ­- Målarkurs.
Ingegärd Vårbrant presenterade vårens resor som går till Tranås Päls­museum och Brostorps Ostkakor&Ost den 4 februari, Borås Textilmuseum och·AB Citas Konsthall 11 mars, Tidaholm och Grafikens hus med mera 13 april, Kalmar och Kosta den 20 maj samt Oslo - Os­lofjorden runt den 1-3 juni.
 Måndagskaffet på Stadshotellet fortsätter under våren.
 
 
 Månadsmöte 2009-12-16 
 SPF Huskvarna, Seniorer i tiden har haft månadsmöte i Huskvarna församlingsgård. Ett 100 tal medlemmar mötte upp och fick njuta av luciafiramträdande med elever från Södra Vätterbygdens folkhögskolas bibellinje. Vice ordföranden Christina Andersson hälsade alla välkomna och särskilt tre nya medlemmar. Hon framförde även en hälsning från ordföranden Gunilla Björkman, som inte kunde närvara. Nästa månadsmöte äger rum onsdagen den 20 januari 2010 på Galleri Smedbyn, där det blir underhållning av trubaduren Sune Pettersson. Måndagskaffet på Stadshotellet är slut för året och Ragnar Vårbrant efterlyste synpunkter om eventuell fortsättning. Vid handuppräckning visade det sig att det finns intresse för en fortsättning.
4 februari: Resa till Tranås med bland annat besök på pälsmuseet.
11 mars: Borås med besök på textilmuseet och Abecitas konsthall.
13 april: Tidaholm med besök i Grafikens hus samt Forsvik där man gjort en kopia aven hjulångare.
Vidare blir det resor till Kalmar och Oslo. Närmare information kommer i det utskickade programmet.
 
 
Månadsmöte 2009-10-21
 
SPF Huskvarna, Seniorer i tiden. Till oktobers månadsmöte i Församlingsgården hälsades ett 90-tal medlemmar, varav; flera nya, välkomna. Trubaduren Pelle Brandt underhöll.
  Reseledaren Ingegerd Vårbrant talde om kommande resor. Kerstin Fogeman och Ingrid Peterson rapporterade om deltagande i Hälsodagen, arrangerad av distriktet, med temat "Kick off förfolkhälsan". 
Nästa månadsmöte blir den 18 november.

SPF-arna har också varit på resa. En "Ut i det blå - hemlig resa" där första stoppet blev det på 1700-talet uppförda Gunnebo slott och trädgårdar i Mölndal. Färden gick sedan vidare mot Göteborg med lunch på Trädgårdsföreningen.

Eftermiddagen bjöd på en guidad rundtur i Göteborg med besök i Masthuggskyrkan. Resan avslutades med ett stopp vid Nääs slott, beläget mellan Göteborg och Alingsås.

 

Månadsmöte 2009-04-22
 
SPF Huskvarna, Seniorer i tiden, har haft månadsmöte i Församlingsgården i Huskvarna. Ordföranden Gunilla Björkman hälsade ett 90-tal medlemmar och en ny medlem välkomna. Därefter presenterades den nya styrelsen och Ingegärd Vårbrant informerade om kommande resor till Östergötland den 28 april, Västergötland den 28 maj, Gränna och Visingsö den 17 juni samt S:t Petersburg i slutet av augusti.

Vidare berättade Josefin Hagström om "Fritt val i hemtjänsten" och Christina Andersson om visning av Kruthuset den 13 maj.

   Spelmanspojkarna stod för eftermiddagens underhållning.
 
 
Månadsmöte 2009-03-25
 
SPF Huskvarna, Seniorer i tiden, har haft månadsmöte i Församlingsgården i Huskvarna. Ordföranden Gunilla Björkman kunde hälsa 120 medlemmar välkomna att lyssna till ett föredrag av doktor Folke Solheim. Hans ämne var "Beviljade kvinnor - stackars män".
Han bjöd på både humor och allvar och kunde bland annat konstatera att kvinnor är mycket bättre på att söka vård än männen. Därefter hälsades en ny medlem välkommen. Kerstin och Georg Häll avtackades för det arbete som de lagt ned bland annat i SPF-kören.
Ingegärd Vårbrant informerade om vårens resor till Östergötland 28 april och Västergötland 28 maj.
Gunilla Björkman redogjorde för konstituering av styrelsen enligt följande: Christina Andersson, vice ordförande, Gun Ljung, sekreterare, Ragnar Vårbrant, kassör, J an Wallentin, vice sekreterare, Leif Hammarkrantz, vice kassör, Lennart Sjöqvist, ansvarig för hemsida och medlemsregister, Göte Reingård, Valerie Rendahl och Margareta Sjöhagen är ersättare.
Ordföranden påminde även om att det i kommunen pågår val av hemtjänst och SPF kommer att informera ytterligare om detta.
 
 

Årsmöte 2009-02-25

 SPF Huskvarna, Seniorer i tiden, har haft årsmöte i Församlingsgården, där 86 medlemmar deltog. Ordföranden Göte Reingård hälsade välkommen och mötet inleddes med parentation över de nio medlemmar som avlidit under 2008. Kören sjöng Jag ska gå genom tysta skyar av Dan Andersson. Ordföranden hälsade åtta nya medlemmar välkomna i föreningen, medlemsantalet är nu över 400. Verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning för 2008 godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Budget och verksamhetsplan för 2009 fastställdes. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad.

Den nya styrelsen består av: Gunilla Björkman, ordförande, ledamöterna Ragnar Vårbrant, Leif Hammarkrantz, Jan Wallentin, Christina Andersson, Gun Ljung, och Lennart Sjöqvist samt ersättarna Göte Reingård, Valerie RendahI och Margareta Sjöhagen. Ytterligare val gjordes till olika kommittéer och ombud.
 
Ingemar Nord tilldelades förtjänsttecken i silver som tack för många års arbete i föreningen. Vidare avtackades följande personer med blommor: Ylva Lindgren, Ing-Britt Hallberg, Solveig Stampe och Christina Ollas.
 
 

Månadsmöte 2009-01-21

 

 SPF Huskvarna har haft sitt första månadsmöte för året på restaurang Stockmakaren. Ordföranden kunde hälsa ett åttiotal medlemmar välkom­na, varav tre nya välkomna­des särskilt. Ingegärd Vår­brant informerade om kom­mande aktiviteter och vårens resor. Sex galanta damer, som kallar sig Houdinis, underhöll med sång och musik från bl a Bellman till Miki Theodora­kis.

 Rut Widgren informerade att behållningen, 350 kr avti­digare försålda tygkassar ha­de skickats till barnhemmet i Kenya för föräldralösa flickor. Hittills hade man kunnat rädda 600 flickor från att bli könsstympade. Vid dagens möte såldes ytterligare kas­sar för 310 kr, som kommer att skickas till detta barn­hem. Under hösten kommer eventuellt någon från den ak­tuella stiftelsen att informera och visa bilder från verksam­heten i Kenya.

 Kristina Andersson informerade att Livscafeet startar den 4 februari på Gesällen, då representanter från Hörcen­tralen medverkar.

 Varje måndag eftermiddag finns möjlighet att träffas och dricka kaffe på Huskvarna stadshotell.

 
 
Månadsmöte 2008-12-03
 
SPF Huskvarna har haft månadsmöte med Luciafirande och 30-årsjubileum i Huskvarna Församlingsgård.
  Ett 100-tal    medlemmar mötte upp och fick njuta av kaffe, lussekatter och jubileumstårta. Ordföranden Göte Reingård hälsade välkommen och gav en tillbakablick på de gångna 30 åren.
Föreningen, som startade 26 januari 1978 hette från början Sveriges Folkpensionärers Riksförbund och vid det första mötet, som hölls, deltog 75 personer, varav hälften då blev medlemmar. Föreningen fick en egen lokal 1994, Gesällen, vilken man fortfarande har kvar och som nu är nyrenoverad. Föreningens förste ordförande var Nils B Svärd. Tidigare ordföranden Sven Gunnar Andersson deltog i dagens möte och berättade om starten av arbetet med Gesällen.
  I dag är medlemsantalet drygt 400 och ordföranden Göte Reingård kunde hälsa ytterligare en ny medlem välkommen.
  Måndagskaffet på Stadshotellet kommer att fortsätta även till våren.
  Kerstin Fogeman informerade om möjligheterna till träning på Unions Friskotek där man också kan få en egen coach under den närmaste tiden.
  Rut Vidgren gjorde reklam för tygkassar, som också såldes vid mötet och behållningen som gav 350 kronor går till ett hem för föräldralösa flickor i Kenya.
  Ordföranden i programkommittén Kristina Andersson redogjorde för vårens program.
  Mötet avslutades med ett mycket uppskattat framförande av Lucia med tärnor och stjärngossar från Södra Vätterbygdens bibellinje.
 
 
  Månadsmöte 2008-11-19
 
  SPF Huskvarna har haft månadsmöte i församlingshemmet, varvid 79 medlemmar deltog.
  Ordföranden Göte Reingård hälsade sju nya medlemmar välkomna.
Reparationsarbetena i föreningslokalen Gesällen kommer att slutföras under vecka 47.
Den 12 november genomfördes den årliga frågesporten mellan SPF-föreningarna i Huskvarna
samt Jönköping Väster/Öster och Centrum, varvid Huskvarnalaget tog hem segern med Ulla
Danielsson, Leif Hammarkrantz och Torsten Lindh.
Torsten Lindh, som är trafikombud informerade bland annat om vikten av att använda reflexer,
nya hastighetsbestämmelser samt aktualisera de frågan om hur länge man bör köra bil.
Ruth Wigren demonstrerade tygkassar som bör användas i stället för plastkassar:
Ingegärd Vårbrant informerade om den förestående julresan till Ekenäs Slott samt om vårens
resor.
Begravningsombudet Birgitta Hansen berättade om ett begravningsombuds uppgifter och
kyrkogårdschefen Lars Kjellström informerade bland annnat om nya gravskick.
Nästa månadsmöte äger rum den 3 december med besök av Lucia.
 
 
 
.

SPF Huskvarna

hade i veckan säsongsupptakt med månadsmöte i Samlingssalen Union.

Inför över 100 personer hälsade ordförande Jan Wallentin alla seniorerna

välkomna.

8 nya medlemmar applåderades och han visade hur SPF Huskvarna ger alla en

möjlighet till ett rikt och aktivt liv som

senior genom att delta i föreningens sammankomster, strudiecirklar, resor och

gemensamma aktiviteter.

Solbritt Sarris tackades för god insats i medlemsrekrytering.

Välkända Corgi Jazz Band spelade gladjazz till allas stora och uttryckta

belåtenhet.

Alla serverades smörgåstårta, öl/vatten och kaffe med chokladbit.

Efter en eftermiddag i glada vänners lag avslutades mötet med att alla de

närvarande lovade att ses igen nästa månadsmöte den 19 februari.

 

SPF Huskvarna

hade i veckan säsongsupptakt med månadsmöte i Samlingssalen Union.

Inför över 100 personer hälsade ordförande Jan Wallentin alla seniorerna

välkomna.

8 nya medlemmar applåderades och han visade hur SPF Huskvarna ger alla en

möjlighet till ett rikt och aktivt liv som

senior genom att delta i föreningens sammankomster, strudiecirklar, resor och

gemensamma aktiviteter.

Solbritt Sarris tackades för god insats i medlemsrekrytering.

Välkända Corgi Jazz Band spelade gladjazz till allas stora och uttryckta

belåtenhet.

Alla serverades smörgåstårta, öl/vatten och kaffe med chokladbit.

Efter en eftermiddag i glada vänners lag avslutades mötet med att alla de

närvarande lovade att ses igen nästa månadsmöte den 19 februari.

SPF Huskvarna

Seniorerna har haft sitt april-möte i Samlingssalen Union och det samlade ett

70-tal

åhörare.

Ordförande Jan Wallentin hälsade alla hjärtligt välkomna och speciellt nya

medlemmarI. Information gavs om Förbundets nya Pensionsskattekalkylator med

förklarande exempel på hur en pensionär betalar mer skatt än en löntagare på

samma

inkomst.

Skönsjungande Karin Andersson spelade upp Taube, Cornelis och Åkerström. Alla

deltog med glädje i allsången.

Serveringskommittén bjöd sedan på varm, hembakad ostkaka med grädde och sylt

till

allas stora belåtenhet.

Leif Hammarkrantz, lagledare för det framgångsrika frågesportlaget lät

publiken svara

på frågor från den pågående tävlingen "Hjärnkoll".'

Gunilla Björkman informerade om Kommunala Pensionärs Rådet och om aktuella

vårdläget på olika äldreboenden.

Stig Johansson tog upp Samrådsgruppens olika möten och inbjöd föreningens

medlemmar.

Ingegärd Vårbrant levandegjorde föreningens resor till Hjo-Karlsborg och

Dalarna med Valhalla och meddelade att

ett fåtal platser fanna kvar. Först till kvarn ...

Till slut tackades för ett trevligt Månadsmöte och alla önskades Glad Påsk!

Nästa Månadsmöte är den 14 maj kl 14.30 på Union och då ger läkaren Jan-Olov

Johansson tips och råd

"Hur vi håller kroppen och knoppen igång".

Sidan senast uppdaterad 2016-08-24