• Klicka på ikonen och gilla vår sida så får du information om aktiviteter.

  • TÄNK PÅ VÄNTJÄNSTEN!

    Våra ensammaste seniorer behöver ha någonstans att vända sig för hjälp eller bara sällskap eller promenader. Där gör Väntjänsten en viktig insats. Det behövs volontärer.

    Väntjänsten, drivs av Solna stad i samarbete med Röda korset och pensionärsföreningarna. Kontaktperson är Bengt Norrbom.

Skriv ut
Vi är en lokalavdelning av Sveriges Pensionärsförbunds Stockholmsdistrikt, som är det största i landet med 72 föreningar och nästan 50 000 medlemmar. SPF centralt bevakar våra intressen t.ex. i skattefrågan. Vår lokalförening, som har c:a 600 medlemmar, ordnar aktiviteter och evenemang för medlemmarna, men har också inflytande när det gäller äldrefrågor i Solna stad. Pensionärsföreningarna i Solna samarbetar i Äldreforum och de tre SPF- föreningarna i Solna samarbetar när det gäller utflykter och fester. För den aktive senioren erbjuder SPF Solrosen mycket att välja på från trevliga månadsträffar med intressanta program till långresor med SPF:s reseklubb. Föreningen ger också ut Solrosbladet med information om kommande aktiviteter tre gånger per år.
 
Du som funderar på om Du ska gå med eller inte, ring gärna till mig!
  
Välkommen i föreningen 
Bengt Norrbom, ordförande, tel 82 59 14
 
Som medlem i föreningen kan ta del av följande:
 
 MÅNATLIGT             AKTIVITETER                RESOR 
 månadsträffar  bridge  endagsutflykter
 temadagar  bowling  flerdagsutflykter
 studiebesök   boule  långresor (SPF:s reseklubb)
   redskapsträning  
   teater  
   golf  
   studiecirklar  
   vinprovning  
 
Föreningen har en bemannad expedition tisdagar och torsdagar kl.10 - 12.
Expeditionens tel.nr är 83 74 63.
På tisdagarna svarar Marita Pettersson och på torsdagarna Åke Svensson