• Hjälp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Vi behöver några som kan hjälpa till i kafeterian på Ankaret, antingen tisdagar eller torsdagar kl 09.30 – 14.30 en gång per månad.
    Ett kul jobb där man träffar trevliga seniorer i en trevlig miljö. Ta kontakt med Ingrid (se kontakt)

Skriv ut
Vi är en lokalavdelning av Sveriges Pensionärsförbunds Stockholmsdistrikt, som är det största i landet med 72 föreningar och nästan 50 000 medlemmar. SPF centralt bevakar våra intressen t.ex. i skattefrågan. Vår lokalförening, som har c:a 600 medlemmar, ordnar aktiviteter och evenemang för medlemmarna, men har också inflytande när det gäller äldrefrågor i Solna stad. Pensionärsföreningarna i Solna samarbetar i Äldreforum och de tre SPF- föreningarna i Solna samarbetar när det gäller utflykter och fester. För den aktive senioren erbjuder SPF Solrosen mycket att välja på från trevliga månadsträffar med intressanta program till långresor med SPF:s reseklubb. Föreningen ger också ut Solrosbladet med information om kommande aktiviteter tre gånger per år.
 
Du som funderar på om Du ska gå med eller inte, ring gärna till mig!
  
Välkommen i föreningen 
Bengt Norrbom, ordförande, tel 82 59 14
 
Som medlem i föreningen kan ta del av följande:
 
 MÅNATLIGT             AKTIVITETER                RESOR 
 månadsträffar  bridge  endagsutflykter
 temadagar  bowling  flerdagsutflykter
 studiebesök   boule  långresor (SPF:s reseklubb)
   redskapsträning  
   teater  
   golf  
   studiecirklar  
   vinprovning  
 
Föreningen har en bemannad expedition tisdagar och torsdagar kl.10 - 12.
Expeditionens tel.nr är 83 74 63.
På tisdagarna svarar Marita Pettersson och på torsdagarna Åke Svensson