Skriv ut

 Välkommen till SPF Seniorerna Åby Klippan

 
Åby SPF bildades i september 1979 med Gustaf Tångne som ordförande.
Syftet med föreningen var att bryta isoleringen för äldre och ofta   ensamma personer,
ordna trivsamma sammankomster, studiecirklar, resor o dyl.
Även i dag har vi ett stort utbud av olika aktiviteter och studiecirklar. Vi anordnar även resor, bl.a.
till Kristianstads teater.
Medlemsantalet den 31 december 1979 uppgick till 40.
Greve Jan Bernadotte gästade föreningen 1980 och höll föredrag och visade bilder från Mainau.
Under föreningens första 5-års period gjordes resor till Finland, Mainau och England.
1984 uppgick medlemsantalet till 173 och idag är antalet 295.
Medlemsavgiften utgjorde från föreningens start 20 kr - för att sedan successivt öka till
dagens 250 kr.
Vid årsmötet 2015 godkändes namnbyte till: SPF Seniorerna Åby Klippan.
 
Ordförande har hittills varit:
1979-1990   Gustaf Tångne
1991-1997   Sven Bjarle
1998-2004   Ulla Pettersson
2005-2008   Agne Lindberg
2009-2012   Ulla Pettersson
2013-2014   Lennart Engström
2015-          Arne Pålsson

Vem kan bli medlem?

Medlem kan den bli som uppbär pension av något slag eller är maka/make till eller sammanboende med pensionär.

Medlemsavgiften är 250 kr/år
 
 Vår expedition på 47:an är öppen för besök onsdagar mellan kl. 10-12
 
Vi har våra möten här.
 
Vår e-postadress är